Pitajte Ministarstvo

Lista opština Crne Gore shodno Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ("Sl. list CG", br. 54/2011, 26/2012, 27/2013, 62/2013, 12/2014 i 3/2016.) i Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 28/2004, 75/2005, 13/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 3/2010 38/2012, 10/2014, 57/2014 i 3/2016)GLAVNI GRAD PODGORICA

Adresa: Njegoševa 13,

81000 Podgorica

Kontakt: +382 (0) 20 664 333

E-mail: pggradonacelnik@t-com.me; www.podgorica.me Opština Golubovci u okviru glavnog grada

Adresa: Golubovci bb
Kontakt : +382 (0) 20 873 290
Fax: +382 (0) 20 873 290
E-mail adresa: pggolubovci@t-com.me, dradonjic@pggrad.co.me

 
Opština Tuzi u okviru glavnog grada

Adresa: Tuzi bb
Kontakt: +382 (0) 20 875 167
Fax: +382 (0) 20 875 139
E-mail adresa: tuzi@pggrad.co.me

 


PRIJESTONICA CETINJE

Adresa: Bajova br.2

81 250 Cetinje

Kontakt: +382 (0) 41 241 281 ;+382 (0) 41 231 755

E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me; kabinet@cetinje.me 

OPŠTINA ANDRIJEVICA

Adresa:Branka Deletića b.b

85 320 Andrijevica

Kontakt : +382 (0) 51 243 610

E-mail: soandrijevica@t-com.me 


OPŠTINA BAR

Adresa: Bulevar revolucije 1b

85 000 Bar

Kontakt: + 382 (0) 30 301 403

E-mail: opstinabar@bar.me 


OPŠTINA BERANE

Adresa: IV Crnogorske Brigade br. 1

84 300 Berane

Kontakt: +382 (0) 51 231 973

Faks: +382 (0) 51 233 357

E-mail : opstinaberane@t-com.me 


OPŠTINA BIJELO POLJE

Adresa: Ulica Slobode b.b

84000 Bijelo Polje

Kontakt: +382 (0) 50 432 630

E-mail: opstinabp@t-com.me


OPŠTINA BUDVA

Adresa: Trg Sunca br. 3

85310 Budva

Kontakt: +382 (0) 33 451 000

E-mail: info@budva.me; kabinet.so.bd@t-com.me


OPŠTINA DANILOVGRAD

Adresa: Trg "9. decembar"

81 410 Danilovgrad

Kontakt : + 382 (0) 20 812 022

E-mail: sodanilovgrad@t-com.me; skupstinadg@t-com.me

OPŠTINA GUSINJE

Adresa: Bosanska b.b

84 300 Gusinje

Kontakt: +382 (0) 51 250 154

E-mail: opstinagusinje@t-com.me

OPŠTINA HERCEG-NOVI

Adresa:Trg Maršala Tita br. 2

85340 Herceg-Novi

Kontakt: +382 (0) 31 321 052, centrala +382 (0) 31 321 564

E-mail: kabinet@hercegnovi.me

OPŠTINA KOLAŠIN

Adresa:Buda Tomovića bb

81 210 Kolašin

Kontakt: +382 (0)20 865 760

E-mail: opstina.kolasin@t-com.me

 
OPŠTINA KOTOR

Adresa:Stari grad, zgrada 317

85 330 Kotor

Kontakt: +382 (0) 32 325 862; +382 (0) 32 322 360

E-mail: kabinet.kotor@t-com.me; skupstina@opstinakotor.com

 
OPŠTINA MOJKOVAC

Adresa :Trg Ljubomira Bakoča

84 205 Mojkovac

Kontakt: +382 (0) 50 470 272 ; +382 (0) 50 472 259

E-mail: opstinamojkovac@t-com.me


OPŠTINA NIKŠIĆ

Adresa: Njegoševa 18

81 400 Nikšić

Kontakt: +382 (0) 40 213 072; +382 (0) 40 213 076

E-mail: predsjednik@niksic.me; soniksic@t-com.me ;

 

OPŠTINA PETNJICA

Adresa :Petnjica

84 312 Petnjica

Kontakt: +382 (0) 51 248 208

E-mail: predsjednik@petnjica.co.me; skupstina@petnjica.co.me 


OPŠTINA PLAV

Adresa: Čaršijska bb

84 325 Plav

Kontakt: +382 (0) 51 251 475

E-mail: opstinaplav@t-com.me

 
OPŠTINA PLUŽINE

Adresa:Lazara Sočice

81 435 Plužine

Kontakt: +382 (0) 40 271 103

E-mail: opstinapluzine@t-com.me

 
OPŠTINA PLJEVLJA

Adresa:Kralja Petra 36

84 210 Pljevlja

Kontakt: +382 (0) 52 321 305; +382 (0) 52 323 010

E-mail: opstinapv@t-com.me

 
OPŠTINA ROŽAJE

Adresa: Maršala Tita br. 22

84 310 Rožaje

Kontakt: +382 (0) 51 270 430

E-mail: opstina_rozaje@t-com.me


OPŠTINA TIVAT

Adresa: Trg magnolija br.1

85 320 Tivat

Kontakt: +382 (0) 32 671 387; +382 (0) 32 661 304

E-mail: tivat@t-com.me; skupstina@opstinativat.com 


OPŠTINA ULCINJ

Adresa: Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb

85360 Ulcinj

Kontakt: +382 (0) 30 412 050

Fax: +382 (0) 30 412 413

E-mail: kabinet@ul-gov.me

 
OPŠTINA ŠAVNIK

Adresa: SO Šavnik

81 450 Šavnik

Kontakt:040 266 103;040 266 108

E-mail: sosavnik@t-com.me

 
OPŠTINA ŽABLJAK

Adresa:Trg Durmitorskih ratnika

84 220 Žabljak

Kontakt:052 360 102;052 361 969

E-mail: sozabljak@t-com.me; vidoje.tomcic@gmail.com