Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

 MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg br. 45
81000 Podgorica
Crna Gora
E-mail adresa za prijem elektronske pošte
: arhiva@mju.gov.me

 
MINISTARKA JAVNE UPRAVE
Suzana Pribilović

Telefon: (+382) 20 241 412;482 131
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kabinet@mju.gov.me

 
KABINET MINISTRA:
Telefon: (+382) 20 241 412;482 131
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kabinet@mju.gov.me

 
DRŽAVNI SEKRETAR
mr Goran Jovetić
 
Fax: (+382) 20 241 412
E-mail: goran.jovetic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

DRŽAVNI SEKRETAR
Lindon Gjelaj
Fax: (+382) 20 241 412
E-mail: lindon.gjelaj@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

SEKRETAR

Vesna Ćalović, sekretarka Ministarstva

Telefon: (+382) 20 482 398
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: vesna.calovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 

PR Ministarstva:

Gordana Jovanović

Telefon: (+382) 20 241 426
Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: gordana.jovanovic@mju.gov.me

 

DIREKTORAT ZA DRŽAVNU UPRAVU :
Danijela Nedeljković- Vukčević, generalna direktorica
Telefon: (+382) 20 482 259 
E-mail: danijela.vukcevic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica 

* Direkcija za organizaciju i rad državne uprave

 
* Direkcija za službenički sistem

 

* Direkcija za upravno postupanje i slobodan pristup informacijama

Momir Čukić načelnik

Telefon: (+382) 20 482 259

E-mail: momir.cukic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 


DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU:

Jadranka Vukčević, generalna direktorica
Telefon: (+382) 20 482 421 
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: jadranka.vukcevic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica 

 
* Direkcija za normativne poslove i nadzor nad sprovođenjem propisa

Senad Crnovršanin, načelnik

(+382) 20 482 420

E-mail: senad.crnovrsanin@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za strateško-razvojne i analitičke poslove 

Zorana Popović, načelnica

(+382) 20 482 420

E-mail: zorana.popovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 


DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATIČKU BEZBJEDNOST:

Dušan Polović, generalni direktor

E-mail: dusan.polovic@mju.gov.me 

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

* Direkcija za infrastrukturu i informacionu bezbjednost
Srđan Damjanović, načelnik

E-mail:srdjan.damjanovic@mju.gov.me
Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

- Odsjek za sistemsku infrastrukturu
Aleksandar Anđić, šef

E-mail:aleksandar.andjic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 

  

- Odsjek za informaciono-komunikacionu infrastrukturu i informacionu bezbjednost

 Dušan Krkotić, šef
E-mail: dusan.krkotic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica 

 

* Direkcija za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente  (CS/NCIRT) 

Dejan Arsenijević, načelnik 

Telefon:(+382) 482 487
E-mail: dejan.arsenijevic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za elektronsku upravu 

Mirjana Begović, načelnica 
E-mail: mirjana.begovic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 

- Odsjek za portale i servise

Vesna Simonović, šefica

E-mail: vesna.simonovic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 
- Odsjek za razvoj dijeljenih sistema i razmjenu podataka sa drugim  sistemima 
Maja Dragojević, šefica 
E-mail: maja.dragojević@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za normativu i standardizaciju informacionih sistema
Jelena Knežević, načelnica
 

E-mail: jelena.knezevic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 

 * Direkcija za upravljanje informatičkim resursima
Dževad Purišić, načelnik
E-mail: dzevad.purisic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica 

   

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMOĆI:
Admir Šahmanović, generalni direktor

Tel:(+382) 20 627 562 
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: admir.sahmanovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

*Direkcija za međunarodnu saradnju i EU integracije
Ružica Mišković, načelnica

E-mail: ruzica.miskovic@mju.gov.me

 Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovimaDIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA:

* Direkcija za upravljanje  i praćenje procesom reforme javne uprave

Marija Hajduković, načelnica

Tel: (+382) 20 409 900

Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: marija.hajdukovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za registraciju, evidencije nevladinih organizacija i političkih partija 

Milan Šestović, načelnik

Tel: (+382) 20 482 418; (+382) 20 482 416; (+382) 20 482 415 
E-mail: milan.sestovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za saradnju sa nevladinim organizacijama

Bojana Jovetić, načelnica 
 E-mail: bojana.jovetic@mju.gov.me

 

/ ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE

Jelena Pajković, Glavna upravna inspektorka

Tel: (+382) 20 673 261

E-mail: jelena.pajkovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Boban Jovović, rukovodilac 

 Tel: (+382) 20 673 261

E-mail: boban.jovovic@mju.gov.me

 

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

* Biro za kadrovske i opšte poslove

Tatjana Radenović, šefica

i službenica za nepravilnosti

Telefon:(+382) 20-482-417 

 E-mail:tatjana.radenovic@mju.gov.me

 

* Biro za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke

Dalida Mehmedović, šefica

Telefon:(+382) 20 482 406

E-mail: dalida.mehmedovic@mju.gov.me