Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA 
Rimski trg br. 45
81000 Podgorica
Crna Gora

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mju.gov.me

 
MINISTARKA JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA 
mr Tamara Srzentić
 
Telefon: (+382) 20 241 412; 482 131; 068/807-717
Fax: (+382) 20 241 790 

E-mail: kabinet@mju.gov.me

 
KABINET MINISTRA:
Telefon: (+382) 20 241 412;482 131; 068/807-717
Fax: (+382) 20 241 790  

E-mail: kabinet@mju.gov.me 


DRŽAVNA SEKRETARKA

Marina Banović

Telefon: (+382) 20 241 412; 482 131
Fax: (+382) 20 241 790 

E-mail: marina.banovic@mju.gov.me


SEKRETAR

Vesna Ćalović, sekretarka Ministarstva 

E-mail: vesna.calovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 

PR Ministarstva:

Gordana Jovanović

E-mail: gordana.jovanovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

DIREKTORAT ZA DRŽAVNU UPRAVU :
Danijela Nedeljković- Vukčević, generalna direktorica 

E-mail: danijela.vukcevic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica 

* Direkcija za organizaciju i rad državne uprave

 
* Direkcija za službenički sistem

 

* Direkcija za upravno postupanje i slobodan pristup informacijama

Momir Čukić načelnik  

E-mail: momir.cukic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica 

DIREKTORAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU:

Jadranka Vukčević, generalna direktorica 

E-mail: jadranka.vukcevic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica 

 
* Direkcija za normativne poslove i nadzor nad sprovođenjem propisa

Senad Crnovršanin, načelnik

 senad.crnovrsanin@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za strateško-razvojne i analitičke poslove 

Zorana Popović, načelnica  

E-mail: zorana.popovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica


DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATIČKU BEZBJEDNOST:

 

* Direkcija za infrastrukturu i informacionu bezbjednost
Srđan Damjanović, načelnik

E-mail:srdjan.damjanovic@mju.gov.me
Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica 

 

- Odsjek za sistemsku infrastrukturu
Petar Vujović, šef

E-mail:petar.vujovic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 

- Odsjek za informaciono-komunikacionu infrastrukturu i informacionu bezbjednost

 Dušan Krkotić, šef 

E-maildusan.krkotic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica 

 

* Direkcija za podršku korisnicima

Aleksandar Anđić, načelnik

E-mail: aleksandar.andjic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica


* Direkcija za elektronsku upravu 

Mirjana Begović, načelnica 

E-mail: mirjana.begovic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 

- Odsjek za portale i servise

Vesna Simonović, šefica

E-mail: vesna.simonovic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 
- Odsjek za razvoj dijeljenih sistema i razmjenu podataka sa drugim  sistemima 
Maja Dragojević, šefica 

E-mail: maja.dragojević@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za normativu i standardizaciju informacionih sistema
Jelena Knežević, načelnica
 

E-mail: jelena.knezevic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za upravljanje informatičkim resursima
Dževad Purišić, načelnik 

E-mail: dzevad.purisic@mju.gov.me

Adresa: Novaka Miloševa br. 6, 81000 Podgorica 

   

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMOĆI:

*Direkcija za međunarodnu saradnju i EU integracije
Ružica Mišković, načelnica
 

 E-mail: ruzica.miskovic@mju.gov.me

 Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima


DIREKTORAT ZA DOBRU JAVNU UPRAVU I DJELOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA:

 

* Direkcija za upravljanje  i praćenje procesom reforme javne uprave

Marija Hajduković, načelnica

Tel: (+382) 20 409 900

Fax: (+382) 20 241 790

E-mail: marija.hajdukovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

* Direkcija za registraciju, evidencije nevladinih organizacija i političkih partija 

Milan Šestović, načelnik

E-mail: milan.sestovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

*Direkcija za saradnju sa nevladinim organizacijama i praćenje kvaliteta sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona i strategija

Bojana Jovetić, načelnica

E-mail: bojana.jovetic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica


-Odsjek za saradnju sa NVO

Marija Janković, šefica

E-mail: marija.jankovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica


-Odsjek za praćenje kvaliteta sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona i strategija

Ana Gojković, šefica

E-mail: ana.gojkovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

/ ODJELJENJE UPRAVNE INSPEKCIJE

Jelena Pajković, Glavna upravna inspektorka

Tel: (+382) 20 673 261

E-mail: jelena.pajkovic@mju.gov.me

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

 

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Boban Jovović, rukovodilac 

 E-mail: boban.jovovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica


SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

 

* Biro za kadrovske i opšte poslove

Tatjana Radenović, šefica

i službenica za nepravilnosti

E-mail:tatjana.radenovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica

 

* Biro za finansijsko-računovodstvene poslove 

Dalida Mehmedović, šefica

E-mail: dalida.mehmedovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica


*Biro za javne nabavke

Ksenija Mirković, šefica

E-mail: ksenija.mirkovic@mju.gov.me

Adresa: Rimski trg br 45, 81000 Podgorica