Manja slova Veća slova RSS

 
MJU

MJU

MJU

 

 

 

 

 
Pitajte Ministarstvo

Dobra javna uprava i djelovanje nevladinih organizacija

30.03.2020.

Analiza Zakona o nevladinim organizacijama - produženje roka za dostavljanje komentara, predloga i sugestija

Ministarstvo javne uprave sprovodi analizu Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. list CG, br. 39/11 i 37/17) u cilju sagledavanja pozitivnih i negativnih efekata njegove primjene i primjene podzakonskih akata: Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija

17.03.2020.

Direktorat za dobru javnu upravu i djelovanje NVO: Obavještenje za stranke

Obavještavamo vas da će, shodno naredbi Ministarstva zdravlja, br.8-501/20 - 129 od 13. marta 2020. godine, za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, za period trajanja utvrđenih mjera, rad sa strankama biti organizovan na sljedeći način:

10.07.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije za 2019. godinu

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama ("SI. list Crne Gore" br. 39/11 i 37/17), Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije ("SI. list Crne Gore" br. 64/18), a u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2019. godinu, ministarka javne uprave donosi Odluku o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2019. godinu.

09.05.2019.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, dokumentaciju - Javni konkurs „e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni!“

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organiizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa „e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni!“ objavljen 25.03.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave u 2019. godini u oblasti reforme javne uprave objavljuje

18.03.2019.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2019. godinu

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (,,Službeni list CG’’, broj 39/11 i 37/17) i člana 5 Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije („Službeni list CG“, broj 64/18) Ministarstvo javne uprave objavljuje Javni konkurs

19.02.2019.

Saopštenje: Održana radionica „Evaluacija i monitoring strategije reforme javne uprave“

Saopštenje: Održana radionica „Evaluacija i monitoring strategije reforme javne uprave“

Dvodnevna radionica „Evaluacija i monitornig Strategije reforme javne uprave“ održana je 18. i 19. februara u Budvi ,u organizaciji Ministarstva javne uprave i SIGMA.

16.02.2019.

Najava: Radionica „Evaluacija i monitoring Strategije reforme javne uprave“

Dvodnevna radionica “Evaluacija i monitoring Strategije reforme javne uprave“ povodom pripreme Izvještaja o realizaciji Strategije reforme javne uprave 2016-2020, za 2018. godinu i pripreme metodologije za evaluaciju Strategije, biće održana u ponedjeljak, 18. februara 2019. godine, u organizaciji Ministarstva javne uprave i SIGMA-e

01.02.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. u oblasti reforme javne uprave

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i Odlukom utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini Ministarstvo javne uprave objavljuje javni poziv

13.12.2018.

Saopštenje: Odluka o raspodjeli prvog dijela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije u 2018.

Na osnovu Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije, a u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu od 8. novembra 2018. godine, Ministarstvo javne uprave donijelo je Odluku o raspodjeli prvog dijela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu.

11.12.2018.

Održan okrugli sto " Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori"

Održan okrugli sto " Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori"

Generalna direktorica Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje NVO Marija Hajduković učestvovala je na okruglom stolu "Otvorenost lokalnih samouprava prema građanima u Crnoj Gori" u organizaciji NVO "Agencija za lokalnu demokratiju".