Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Министарство

Након доношења Закона о комуналној полицији у децембру 2020. године, министарка јавне управе  је, сходно закону, у децембру 2019.године, донијела рјешење о образовању Комисије за провјеру стручне оспобљености комуналног полицајца.

Комисија је 23.1.2019. године, одржала  сједницу на којој је донијела Пословник о раду, утврдила метод и начин рада Комисије у поступку провјере стручне оспособљености комуналног полицајца.

Кандидати, који су завршили програм стручног оспособљавања за вршење послова комуналне полиције, подносе захтјев за полагање испита за провјеру стручне оспособљености Министарству јавне управе. Захтјев садржи: име и презиме кандидата, очево име и рођено презиме, датум и мјесто рођења, јединствени матични број, пребивалиште и адресу кандидата.

У захтјеву, поред наведеног неопходно је навести и сљедеће податке: доказ о врсти и нивоу квалификације образовања комуналног полицајца и назив органа, односно службе у којој је комунални полицајац запослен.

Уз захтјев кандидат подноси и, потврду о завршеном стручном оспобљавању.

Висина трошкови полагања стручног испита утврђена је на основу Правилника о висини накнаде за полагање стручног испита и то: за кандидате са В, ВИ и ВИИ нивоом квалификације образовања у износу 72,30 €, а за кандидате са ИИИ и ИВ нивом квалификације образовања у износу од 36,15 €.

Уплата трошкова за полагање стручног испита врши се на жиро рачун: Министарство јавне управе, број: 832-113687, еко кода: 7149142001, са позивом на број одобрења: ЈМБГ и назнаком: накнада за полагање стручног испита за вршење послова комуналне полиције.

Доказ о уплати предње наведених трошкова, доставља се секретару Комисије, непосредно прије почетка полагања стручног испита.

Захтјев за полагање испита доставља се у затвореној коверти (са назнаком: ,,Пријава за полагање стручног испита за вршење послова комуналне полиције", име и презиме, број телефона), и то на архиви Министарства јавне управе , Римски трг број 45, у периоду од 07 до 15 часова или путем поште.

Кандидати који ће приступити провјери стручне оспособљеност комуналног полицајца дужни су да са собом понесу спортску опрему ради практичне провјере знања из предмета специјално физичко.

О датуму, мјесту и времену полагања стручног испита, кандидате ће обавијестити секретар Комисије, најкасније 15 (петнаест) дана прије дана полагања стручног испита. Такође, ове информације биће доступне и на интернет страници Министарства јавне управе (www.мју.гов.ме).

Секретар комисије: Валентина Ласица
Контакт телефон: 020 /482 404