Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

Komunalna policija

21.02.2017.

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 25.02.2017. godine

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 25.02.2017. godine (subota) sa početkom u 10h u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu

13.02.2017.

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 18.02.2017. godine

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 18.02.2017. godine (subota) sa početkom u 10h u prostorijama policijske akademije u Danilovgradu...

13.09.2016.

Obavještenje kandidatima o terminu ispita za provjere stručne osposobljenosti komunalnog policajca

Kandidati koji su se nalazili na spisku za provjeru stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 28.05.2016. godine, isti kandidadti pristupiće provjeri stručne osposobljenosti na dan 01.10.2016. godine (subota) sa početkom u 10h, u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu...

10.05.2016.

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 28.05.2016. godine

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 28.05.2016. godine (subota), sa početkom u 10h u prostorijama policijske akademije u Danilovgradu...

28.04.2016.

Obavještenje o preuzimanju potvrda o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova komunalne policije

Kandidati koji su 20. februara, 26. marta i 02. aprila 2016. godine položili stručni ispit za vršenje poslova komunalne policije, svoje potvrde o položenom stručnom ispitu moći će preuzeti u Ulici Jovana Tomaševića bb (zgrada Limenka) kod sekretara Komisije za provjeru stručne osoposobljenosti komunalnih policajaca...

18.03.2016.

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 02.04.2016. godine

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 02.04.2016. godine (subota) sa početkom u 10h u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu...

17.03.2016.

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 26.03.2016. godine

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 26.03.2016. godine (subota) sa početkom u 10h u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu...

05.02.2016.

Obavještenje o preuzimanju potvrde o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova komunalnog policajca

Kandidati koji su položili stručni ispit za vršenje poslova komunalne policije na dan 16. januar i 23. januar 2016. godine, potvrde o istom mogu preuzeti svakog radnog dana, u periodu od 10h do 16 časova kod sekretara Komisije u Ministarstvu unutrašnjih poslova...

04.02.2016.

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 20.02.2016. godine

Spisak kandidata koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca na dan 20.02.2016. godine (subota) sa početkom u 10h u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu..

18.01.2016.

Važno obavještenje o obaveznoj literaturi za kandidate koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca

Kandidati koji će polagati stručni ispit za vršenje poslova komunalne policije dužni su da, pored priručnika za polaganje istog, pripremaju i zakonske akte i pravilnike kojima je uređena ova oblast...