Manja slova Veća slova RSS

MJU

MJU

MJU

MJU

MJU

MJU

MJU

MJU

MJU

 

 
Pitajte Ministarstvo

Optimizacija javne uprave je proces u kojem se javna uprava dovodi u stanje pune funkcionalnosti, odnosno efektivnosti. Cilj optimizacije je da se pruži podrška uspostavljanju administracije koja na bolji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora,  uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta.

Ovo podrazumijeva implementaciju Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, odnosno redistribuciju i/ili smanjenje broja zaposlenih u skladu sa potrebama uprave. Ovaj proces odvijaće se paralelno sa boljim kadrovskim planiranjem i unapređenjem znanja, vještina i kompetencija zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou.

U cilju optimizacije javne uprave, Vlada je usvojila set kratkoročnih mjera na centralnom i lokalnom nivou,  čija se realizacija očekuje u 2018. godini, kao i set srednjoročnih mjera, čija se realizacija očekuje u 2019. i 2020. godini.

MJU