Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Evidencija o finansijskim sredstvima dodijeljenih mediju iz javnih prihoda

Datum objave: 12.02.2021 13:00 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Zakonom o medijima ("Službeni list CG", br. 82/20) shodno preporukama JUFREX Analize medijskog sektora u Crnoj Gori, sprovedenoj od strane Savjeta Evrope i Evropske Unije, na zahtjev Evropske komisije (2018), garantuje se zaštita transparentnosti finansiranja medija iz javnih prihoda kroz vođenje Evidencije o finansijskim sredstavima dodjeljenih mediju iz javnih prihoda i Evidencije o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovornih obaveza

Na ovaj način, kroz transparentnost finansiranja medija od strane organa javnog sektora* omogućava se kontinuirani uvid javnosti u iznos, njihovu vrstu i osnov. Ove odredbe su u potpunosti usklađene sa Preporukom Savjeta Evrope o medijskom pluralizmu i transparetnosti medijskog vlasništva (2018/11).

 

 

NAPOMENA: * Za potrebe primjene odredbi o transparentnosti finansiranja medija iz javnih prihoda, shodno zakonu kojim se uređuje oblast budžeta i fiskalne odgovornosti javnim sektorom se smatraju državni organi, opštine, javne ustanove, nezavisna regulatorna tijela, privredna društva i pravna lica u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio;

 

I

 

Evidencija o finansijskim sredstvima dodjeljenih mediju iz javnih prihoda

 

 

 

Ministarstvo vodi Evidenciju o finansijskim sredstavima dodjeljenih mediju iz javnih prihoda.

Evidencija sadrži podatke o iznosu finansijskih sredstava dodijeljenih mediju za pružanje javnih usluga u skladu sa ovim zakonom i podatke o iznosu finansijskih sredstava dobijenih od javnog sektora;

Obavezu podnošenja podataka imaju organi javnog sektora koji vrše dodjelu sredstava za pružanje javnih usluga kao i osnivač medija u roku od 30 dana od dana dodjele, odnosno dobijanja finansijskih sredstava.

Ministarstvo u formi godišnjeg izvještaja, na svojoj internet stranici objavljuje ukupno izdvajanje finansijskih sredstava javnog sektora dodijeljenih medijima, zaključno sa 1. junom tekuće godine za prethodnu godinu.

Ovdje možete preuzeti Obrazac o podacima o iznosu finansijskih sredstava dodjeljenih mediju za pružanje javnih usluga. (podnosi organ javnog sektora)

Ovdje možete preuzeti Obrazac o podacima o iznosu finansijskih sredstava dobijenih od javnog sektora.  (podnosi medij)

Napomena:

Obrazac treba uredno popuniti elektronski ili štampanim slovima.

Obrazac se podnosi u 2 primjerka u zatvorenoj pošiljci sa označenim punim nazivom i sjedištem podnosioca podataka i naznakom: „Podaci o iznosu finansijskih sredstava dodijeljenjih mediju iz javnih prihoda

II

Evidencija o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovornih usluga

 

Ministarstvo vodi Evidenciju o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovornih usluga.

 

 

Organi javnog sektora su dužni da, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, na svojoj internet stranici objave evidenciju o uplatama medijima po osnovu​​ oglašavanja i drugih ugovorenih usluga, uključujući i sredstva upućena preko posrednika - agencija, pri čemu se jasno razdvajaju osnovi za uplatu oglašavanja od drugih ugovorenih usluga koje se uplaćuju medijima.

 

 

Organi jedinice lokalne samouprave i pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, dužni su da do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostave Glavnom administratoru evidenciju ukupnih uplata medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga, koju će Glavni administrator objaviti na internet stranici jedinice lokalne samouprave.

 

 

Dodatno, osnivači medija su dužni da vode evidenciju o uplatama organa javnog sektora po osnovu oglašavanja i drugih​​ ugovorenih usluga, uključujući i sredstva upućena preko posrednika - agencija koja su predmet usluga na zahtjev organa javnog sektora.

 

 

Osnivači medija su dužni da evidenciju dostave Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

 

 

Organi javnog sektora dužni su da​​ evidenciju uplata medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga dostave Ministarstvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja evidencije.

 

 

Ministarstvo, u formi godišnjeg izvještaja, na svojoj internet stranici objavljuje ukupno izdvajanje​​ javnog sektora za oglašavanje i druge ugovorne usluge, zaključno sa 1. junom tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Ovdje možete preuzeti   Obrazac o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovornih obaveza od strane organa javnog sektora. (podnosi organ javnog sektora)

Ovdje možete preuzeti Obrazac o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovornih obaveza od strane organa javnog sektora (podnosi medij)

Napomena:

Obrazac treba uredno popuniti elektronski ili štampanim slovima.

Obrazac se podnosi u 2 primjerka u zatvorenoj pošiljci sa označenim punim nazivom i sjedištem podnosioca podataka i naznakom: „Podaci o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovornih usluga od strane organa javnog sektora.“ 

 

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija